Syrena- królowa polskich poboczy
FSO - Fabryka Samochodów Osobowych / Warszawa
FSM - Fabryka Samochodów Małolitrażowych / Bielsko-Biała